Resetowanie hasła użytkownika root (debian)

Resetowanie hasła użytkownika root w dystrybucji debian linux.

Poniższa metoda resetowania hasła root można zastosować dla dystrybucji Debiana, działa dla Proxmox VE3.x i 4.x (może być również użyty do zmiany hasła do dowolnego konta, również dla innych dystrybucji opartych na Debianie).

Wspólne prowadzenie kabli sygnałowych i zasilajacych

Problem wspólnego prowadzenie kabli zasilających i logicznych w instalacjach okablowania strukturalnego jest znany od dłuższego czasu.
Instalatorzy i klienci końcowi są zainteresowani aby wszystkie kable prowadzić razem i w tym samym czasie co ułatwia i przyspiesza instalację. Zgodnie z powszechnie panującą opinią, starano się zawsze rozgraniczać oba typy okablowania aby zredukować wpływ zakłóceń generowanych przez kable elektryczne.

Konfiguracja małej sieci lokalnej

Niektóre urządzenia sieciowe, takie jak serwery, drukarki sieciowe, urzadzenia dostępowe, powinny mieć stałe adresy IP zamiast adresów przydzielanych dynamicznie przez serwer DHCP.

Ogólne zalecenia dotyczące instalacji okablowania

Istnieją pewne zalecenia dotyczące instalowania okablowania strukturalnego, których przestrzegać należy w każdych warunkach;

  • wprowadzanie i wyprowadzanie kabli do i z traktów kablowych powinno przebiegać pod katem 90 stopni, natomiast promienie zgięć kabli nie powinny przekraczać wartości minimalnych;

Kable miedziane: UTP :: 4x STP :: 6x

Elementy okablowania strukturalnego

W systemach okablowania strukturalnego można wyróżnic kilka elementów, które realizują pewne wyodrębnione funkcje i w odniesieniu do których istnieją osobne wymagania i/lub zalecenia. Poniżej przedstawiamy krótki opis podstawowych elementów okablowania
strukturalnego:

Dokumentacja okablowania strukturalnego - zalecenia

Każda wykonana instalacja okablowania strukturalnego powinna mieć wykonaną dokumentacje. Kompletna dokumentacja powinna zawierać następujące elementy: informacje ogólne, normy i zalecenia techniczne, ogólna struktura okablowania, okablowanie pionowe, okablowanie poziome, opis komputerowej instalacji zasilającej, punkty dystrybucyjne, testowanie systemu, opis sposobu oznaczania przebiegów poziomych, specyfikacja materiałowa zastosowanych komponentów systemu, wyniki pomiarów oraz rysunki i schematy.

Zalecane elementy dokumentacji:

RJ-45

Końcówka RJ-45
Skrętka to cztery pary przewodów (8 żyłek) skręconych względem siebie w parach (stąd jej nazwa). Parę stanowi żyła w litym kolorze (pomarańczowy, zielony, niebieski i brązowy) oraz białokolorowe (biało-pomarańczowy, biało-zielony, biało-niebieski, biało-brązowy). Skręcenie przewodów w parze ogranicza ich promieniowanie na zewnątrz, wzajemne przesłuchy z innych par oraz zakłócenia zewnętrzne.
Poszczególne kabele układa się we wtyczce w następującej kolejności:

Standard EIA/TIA T568A

Przewody sieciowe - skrętka

Skrętka (ang. twisted-pair wire) - rodzaj kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych z sobą przewodów miedzianych, przy czym każda z par posiada inną długość skręcenia w celu obniżenia zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Skręcenie przewodów powoduje równocześnie zawężenie pasma transmisyjnego.

Jak dobrać moc zasilacza?

Określenie mocy zasilacza, która byłaby wskazana dla komputera, nie jest takie proste. Każda konstrukcja ze względu na mnogość rodzajów podzespołów jest inna.  Największe zapotrzebowanie na moc w komputerze przejawiają dwa podstawowe podzespoły, czyli procesor i karta graficzna - zwłaszcza bardzo wydajne topowe modele.

Rodzaje zabezpieczeń

Rodzaje zabezpieczeń stosowane w zasilaczach komputerowych

  • OCP (Over Current Protection) - zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora. Zapobiega przeciążeniu stabilizatora, co mogłoby spowodować uszkodzenie zasilacza. Zabezpieczenie to wymagane jest przez normę ATX12V.
  • OPP (Over Power Protection) / OLP (Over Load Protection) - zabezpieczenie przed przeciążeniem całego zasilacza (nie ograniczając się do poszczególnych linii). Spotykamy także inną nazwę tego zabezpieczenia – OPP – Over Power Protection.

Strony

Subscribe to www.egs.com.pl RSS