Jesteś tutaj

Dokumentacja okablowania strukturalnego - zalecenia

Każda wykonana instalacja okablowania strukturalnego powinna mieć wykonaną dokumentacje. Kompletna dokumentacja powinna zawierać następujące elementy: informacje ogólne, normy i zalecenia techniczne, ogólna struktura okablowania, okablowanie pionowe, okablowanie poziome, opis komputerowej instalacji zasilającej, punkty dystrybucyjne, testowanie systemu, opis sposobu oznaczania przebiegów poziomych, specyfikacja materiałowa zastosowanych komponentów systemu, wyniki pomiarów oraz rysunki i schematy.

Zalecane elementy dokumentacji:

 1. Informacje ogólne: przedmiot opracowania, dokładny adres obiektu, nazwisko administratora i informatyka odpowiedzialnego za sieć, przyjęte założenia projektowe.
 2. Normy i zalecenia techniczne.
 3. Ogólna struktura okablowania: główne elementy systemu i ich specyfikacja techniczna, struktura sieci, ogólny opis rozwiązania, sekwencja i polaryzacja połączeń.
 4. Okablowania pionowe: struktura okablowania pionowego, rodzaj zastosowanych elementów, szczegółowy opis rozwiązania.
 5. Okablowanie poziome: struktura okablowania poziomego, rodzaj punktów przyłączeniowych, opis przebiegów kablowych, charakterystyka systemów korytowych, opis sposobu uziemienia.
 6. Opis komputerowej instalacji zasilającej.
 7. Punkty dystrybucyjne: opis głównego punktu dystrybucyjnego (MDF), opis pośrednich punktów dystrybucyjnych (IDF).
 8. Testowanie systemu: rodzaj użytego sprzętu i sposób wykonywania testów. 
 9. Opis sposobu oznaczania przebiegów poziomych: numeracja punktów dostępowych, identyfikacja kabla.
 10. Specyfikacja materiałowa zastosowanych komponentów systemu: symbole elementów, ich nazwy i wykorzystane ilości.
 11. Wyniki pomiarów. 
 12. Rysunki i schematy: schematy rozmieszczenia i numeracji gniazd w panelach, schematy połączeń między punktami dystrybucyjnymi, schematy punktów dystrybucyjnych z istniejącą zabudową panelową, schematy poszczególnych kondygnacji w formie podkładów budowlanych lub uproszczonych planów zawierających:
 • rozmieszczenie i numerację gniazd; 
 • przebiegi tras kablowych; 
 • przebiegi dedykowanej instalacji elektrycznej (opcjonalnie);
 • przebicia pomiędzy piętrami, 
 • usytuowanie punktów dystrybucyjnych, 
 • numerację pomieszczeń, 
 • legendę objaśniającą zastosowaną symbolikę znaków graficznych.