Jesteś tutaj

PFC (ang. Power Factor Correction) – układ korekcji współczynnika mocy.

Układ PFC jest stosowany w zasilaczach sieciowych, między innymi w zasilaczach komputerowych. Koryguje on przesunięcie fazowe między prądem i napięciem wejściowym, zwiększając wartość współczynnika mocy.

Rodzaje PFC 

Wyróżnia się dwa rodzaje układów PFC: aktywne i pasywne.
Układy aktywnego PFC (ang. Active PFC, APFC) są to wyspecjalizowane obwody elektroniczne, które dostosowują się do obciążenia i do warunków w sieci elektrycznej, przez co są w stanie korygować przesunięcie fazowe w sposób wydajny niezależnie od warunków pracy zasilacza. Zasilacze wyposażone w aktywny układ PFC osiągają współczynnik mocy z przedziału 0,95-0,99
Układy pasywnego PFC (ang. Passive PFC, PPFC) są projektowane dla domyślnego, stałego obciążenia. Często składają się po prostu z cewki o dużej indukcyjności. Ich skuteczność zmniejsza się w wypadku, gdy zasilane urządzenie wymaga dynamicznych zmian pobieranej mocy, lub jej pobór znacząco różni się od przewidzianej dla zasilacza wartości domyślnej. Zasilacze z pasywnym układem PFC uzyskują współczynnik mocy w granicach 0,8-0,95.