Jesteś tutaj

Resetowanie hasła użytkownika root (debian)

Resetowanie hasła użytkownika root w dystrybucji debian linux.

Poniższa metoda resetowania hasła root można zastosować dla dystrybucji Debiana, działa dla Proxmox VE3.x i 4.x (może być również użyty do zmiany hasła do dowolnego konta, również dla innych dystrybucji opartych na Debianie).

 • Urochom komputer
 • Po pojawieniu się pola wyboru menadżera startoweg GRUB przejdź do trybu single user  ale nie naciskaj klawisza "enter".
 • Naciśnij klawisz "e", aby wejść w tryb edycji.
 • Przesuń strzałkami kursor do linii zaczynajacej się od "linux /boot/vmlinuz-……."
 • Przesuń kursor na koniec wiersza, naciśnij klawisz spacji i następnie wpisz "init=/bin/bash"
 • Naciśnij klawisze "Ctrl" razem z klawiszem "X" aby uruchomić system.
 • Wykonaj polecenia:
  • "mount -rw -o remount / "
  • zmień hasło użytkownika root poleceniem "passwd" lub hasło innego użytkownika poleceniem "passwd (nazwa użytkownika).

Można zresetować system poleceniem "reboot".