Jesteś tutaj

Elementy okablowania strukturalnego

W systemach okablowania strukturalnego można wyróżnic kilka elementów, które realizują pewne wyodrębnione funkcje i w odniesieniu do których istnieją osobne wymagania i/lub zalecenia. Poniżej przedstawiamy krótki opis podstawowych elementów okablowania
strukturalnego:

  • okablowanie pionowe (szkieletowe) – kable lub światłowody łączące punkty dystrybucyjne sieci; okablowanie pionowe najcześciej umieszczone jest w pionach kablowych budynków;
  • punkty dystrybucyjne – to szafy (lub ramy) dystrybucyjne tworzące punkty centralne gwiazd całego systemu; wyróżnia się główny punkt dystrybucyjny (MDF – ang. Main Distribution Frame), czyli punkt centralny głównej gwiazdy topologii instalacji oraz punkty pośrednie;
  • punkty dystrybucyjne pośrednie (IDF – ang. Intermediate Distribution Frame); - szafy punktów dystrybucyjnych są miejscem zbiegania sie kabli pionowych i poziomych oraz służą do organizowania połączeń sprzetu sieciowego (aktywnego i pasywnego) i okablowań;
  • okablowanie poziome – kable łączące szafę punktu rozdzielczego z gniazdkiem abonenckim (punktem dostepowym);
  • gniazda abonenckie (telekomunikacyjne punkty dostepowe) – zakończenie okablowania poziomego najczęściej w postaci dwóch gniazd RJ-45 (i ewentualnie dodatkowego gniazda swiatłowodowego); gniazda abonenckie pozwalaja użytkownikom końcowym na dostęp do sieci okablowania strukturalnego;
  • połaczenia systemowe oraz telekomunikacyjne (innych budynków) – połączenia do systemów komputerowych dedykowanymi złączami i połączenia do innych budynków (najczęściej w postaci światłowodowej).

Istotną częścią każdej instalacji okablowania strukturalnego są założenia projektowe systemu; dotyczą one wyboru rodzajów kabli i ich parametrów, sekwencji połączeń poszczególnych żył kabla (np. dla skretki cztero-parowej), określenia jakie normy będzie spełniała instalacja i jakie dodatkowe parametry (wymagania i/lub zalecenia) muszą być spełnione aby wykonane okablowanie strukturalne uznać za poprawne.